W swojej Kancelarii Adwokackiej oferuję Państwu pomoc prawną we wszystkich rodzajach spraw. Zakres tej pomocy obejmuje m.in.:

  • prowadzenie spraw sądowych i pozasądowych,
  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie projektów pism procesowych (np. pozwów, apelacji, zażaleń) oraz innych pism (np. wezwań do zapłaty),
  • opracowywanie projektów umów i innych aktów prawnych.

Swoją ofertę kieruję do osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Jestem również gotów podjąć się stałej obsługi prawnej, w ramach umowy zlecenia stałego.

Wynagrodzenie za świadczoną dla Państwa pomoc prawną oraz sposób jego uiszczenia jest w każdym przypadku ustalane indywidualnie z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Przedstawienie sprawy, w której chcielibyście Państwo uzyskać pomoc prawną i jej wycena są zawsze bezpłatne.